BIÊN PHIÊN DỊCH

BIÊN PHIÊN DỊCH

Ngày đăng: 02:43 PM 14/09/2017 - Lượt xem: 1,960

Biên phiên dịch: Dịch vụ biên phiên dịch cho các công ty, tổ chức là một kênh luôn được chú trọng của công ty Lan Anh Edition. Chúng tôi nhận dịch các tài liệu, văn thư (không bao gồm dịch thuật công chứng) và phiên dịch hay MC cho các sự kiện lớn nhỏ từ các cá nhân, tổ chức có nhu cầu với sự đảm bảo về chất lượng bằng uy tín của một công ty biên tập chuyên nghiệp.

Facebook