Tin Tức
Mom – and – pop

Mom – and – pop

Thành ngữ tiếng Anh hết sức phong phú và đa dạng, một số có cách diễn đạt tương tự, một số có cùng ý nghĩa nhưng văn phong lại được nói theo một cách hoàn toàn khác.

THÀNH NGỮ : PLAY IT BY EAR

THÀNH NGỮ : PLAY IT BY EAR

Trong tiếng Anh giao tiếp cũng có những câu nói hình tượng, ví von dí dỏm giống như thành ngữ, tục ngữ được đúc kết từ kinh nghiệm ngàn xưa của người Việt chúng ta.

BÍ QUYẾT NUỐT ÂM ĐỂ PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN

BÍ QUYẾT NUỐT ÂM ĐỂ PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN

Nuốt âm là sự lược bỏ đi một hoặc nhiều âm (có thể là nguyên âm, phụ âm hoặc cả âm tiết) trong một từ hoặc một cụm từ khiến cho người nói phát âm dễ dàng hơn.

TRỌNG ÂM CÂU TRONG GIAO TIẾP TIẾNG ANH

TRỌNG ÂM CÂU TRONG GIAO TIẾP TIẾNG ANH

Trong tiếng Anh, không chỉ từ mang trọng âm, mà câu cũng có trọng âm. Những từ được nhấn trọng âm thì thường phát âm to hơn và chậm hơn những từ còn lại. Trọng âm câu rất quan trọng,vì khi nói, từ mà người nói nhấn trọng âm cũng như cách mà họ đánh trọng

QUI TẮC TRỌNG ÂM CƠ BẢN TRONG PHÁT ÂM TIẾNG ANH

QUI TẮC TRỌNG ÂM CƠ BẢN TRONG PHÁT ÂM TIẾNG ANH

Khác với tiếng Việt, tiếng Anh là ngôn ngữ đa âm tiết. Do vậy, những từ hai âm tiết trở lên trong tiếng Anh luôn có một âm tiết phát âm khác hẳn với các âm tiết còn lại: cao hơn, mạnh hơn, dài hơn. Đó được gọi là trọng âm.

TẠI SAO PHẢI  PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN

TẠI SAO PHẢI PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN

Để hiểu hơn về tầm quan trọng của việc phát âm chuẩn, hãy tưởng tượng bạn phát âm rất tệ và chuyện gì sẽ xảy ra nhé!

NEVER FIGHT OVER TRIFLES

NEVER FIGHT OVER TRIFLES

Đừng bao giờ tranh đấu vì những chuyện vặt

THÀNH NGỮ: ANOTHER ONE BITES THE DUST

THÀNH NGỮ: ANOTHER ONE BITES THE DUST

Trong tiếng Anh giao tiếp cũng có những câu nói hình tượng, ví von dí dỏm giống như thành ngữ, tục ngữ được đúc kết từ kinh nghiệm ngàn xưa của người Việt chúng ta.


Facebook