Thành ngữ Tiếng Anh
Mom – and – pop

Mom – and – pop

Thành ngữ tiếng Anh hết sức phong phú và đa dạng, một số có cách diễn đạt tương tự, một số có cùng ý nghĩa nhưng văn phong lại được nói theo một cách hoàn toàn khác.

THÀNH NGỮ : PLAY IT BY EAR

THÀNH NGỮ : PLAY IT BY EAR

Trong tiếng Anh giao tiếp cũng có những câu nói hình tượng, ví von dí dỏm giống như thành ngữ, tục ngữ được đúc kết từ kinh nghiệm ngàn xưa của người Việt chúng ta.

THÀNH NGỮ: ANOTHER ONE BITES THE DUST

THÀNH NGỮ: ANOTHER ONE BITES THE DUST

Trong tiếng Anh giao tiếp cũng có những câu nói hình tượng, ví von dí dỏm giống như thành ngữ, tục ngữ được đúc kết từ kinh nghiệm ngàn xưa của người Việt chúng ta.

THÀNH NGỮ: BACK TO SQUARE ONE

THÀNH NGỮ: BACK TO SQUARE ONE

A: My boss didn't like my video project. She told me to redo it. Now I have to go back to square one.
(Sếp của tôi không thích dự án video mà tôi đã làm. Cô ấy bảo tôi làm lại. Giờ tôi phải bắt đầu lại từ đầu.)

THÀNH NGỮ "SLAP SOMEONE IN THE BACK"

THÀNH NGỮ "SLAP SOMEONE IN THE BACK"

Nếu bạn hiểu câu thành ngữ này theo nghĩa đen thì rất có thể bạn sẽ vướng vào một vụ phiền toái lớn với cảnh sát, vì nghĩa đen của nó là cầm con dao hay vật sắc nhọn nào khác đâm vào lưng ai đó.

THÀNH NGỮ : ANY PORT IN A STORM

THÀNH NGỮ : ANY PORT IN A STORM

IDIOMS (Thành ngữ) là các cụm từ mà ý nghĩa của nó – không chỉ đơn thuần là nghĩa đen của các từ ghép lại – mà thường mang nghĩa bóng.

THÀNH NGỮ TIẾNG ANH VỚI "BODY" PART 2

THÀNH NGỮ TIẾNG ANH VỚI "BODY" PART 2

Heart (tim)

+ break someone's heart: làm tổn thương ai đó


Facebook